Zatímco léčba dětských pacientů Spinrazou byla zahájena na počátku roku 2018, dospělí pacienti na Spinrazu čekali až do dubna 2020.

Léčba dospělých pacientů se SMA byla postupně zahájena ve vybraných centrech v návaznosti na dohodu mezi VZP ČR a Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. Došlo mj. k dohodě na medicínské potřebě zajištění moderní léčby dospělých pacientů se SMA. Ve společném stanovisku upřesnili odborné doporučení pro použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky nusinersen.

Spinraza bude aplikována ve vybraných neuromuskulárních centrech (FN Motol v Praze, Thomayerova nemocnice v Praze, FN v Brno a FN Ostrava).

Společné stanovisko VZP ČR a Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP k léčbě spinální svalové atrofie nusinersenem (Spinraza) u dospělých pacientů.