Sídlo: Nová 862, Mníšek pod Brdy, 252 10

Datum vzniku a zápisu: 27. června 2019

IČ: 082 96 855

Zapsáno v Nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1727

 

Nadaní fond je zízen zejména za úelem podpory vážnnemocné dcery zakladatelfondu, Anny Hlavicové, nar. dne 21. 11. 1999, trpící vzácným genetickým neuromuskulárním onemocnním Spinální muskulární atrofií (dále jen “SMA“).

Dalším posláním a úelem fondu je:

  • podpora dalších vážnnemocných, zdravotnpostižených dtí, pedevším dtí trpících SMA,
  • podpora aktivit právnických a fyzických osob zaměřených na podporu vážnnemocných a zdravotnpostižených dtí,
  • podpora zdravotnických, lázeských a rehabilitaních center peujících o dti.