Platba pomocí QR kódu

Přihlaste se ke svému účtu a zvolte možnost platby QR kódem.

Po načtení kódu se Vám vygeneruje platební příkaz, zvolte výši příspěvku, doplňte splatnost a platební příkaz odešlete na zvláštní bankovní účet č. 2601988877/2010

Pomocí bankovního převodu

Příspěvek můžete zaslat bezhotovostně na zvláštní bankovní účet č. 2601988877/2010

O poskytnutí daru Vám rádi vystavíme potvrzení.

Prosíme o zaslání údajů do potvrzení zejména titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště a číslo účtu, že kterého byly prostředky zaslány.

Děkujeme za Vaši pomoc. 

OSVĚDČENÍ o datu přijetí oznámení o konání sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje dne 26. května 2021 č.j. 065790/2021/KUSK.