V červnu 2021 tomu byl 1 rok od zahájení léčby. Ve FN Motol byla Aničce aplikována 1 dávka Spinrazy. Anička pro Vás připravila krátké shrnutí změn a novinek.