Anička požádala svou dětskou neuroložku o Spinrazu v říjnu 2018.

S ohledem na věk Aničky (19 let) nemohla být léčba zahájena.

Anička musela nejdříve přejít do péče dospělé neurologie a pak požádat o schválení úhrady Spinrazy z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle §16 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální stav žádosti (k 16. 5. 2020)

  • srpen 2019 – Anička požádala svou zdravotní pojišťovnu (VZP ČR) o úhradu Spinrazy
  • říjen 2019 – VZP ČR žádost o úhradu zamítla. Anička se proti zamítnutí žádosti odvolala
  • prosinec 2019 – VZP ČR zamítla žádost o odvolání
  • leden 2020 – Anička podala žalobu proti rozhodnutí VZP ČR
  • březen 2020 – Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, VZP ČR vyrozuměla soud, že že hodlá vyhovět žádosti
  • duben 2020 – VZP ČR zahájila přezkumné řízení
  • květen 2020 – VZP ČR změnila zamítavé rozhodnutí a schválila žádost o úhradu Spinrazy