Anička požádala svou dětskou neuroložku o Spinrazu v říjnu 2018.

S ohledem na věk Aničky (19 let) nemohla být léčba zahájena.

Anička musela nejdříve přejít do péče dospělé neurologie a pak požádat o mimořádnou úhradu.

Aktuální stav žádosti (k 23. únoru 2020)

 

  • srpen 2019 – Anička požádala svou zdravotní pojišťovnu (VZP ČR) o úhradu
  • říjen 2019 – VZP ČR žádost o úhradu zamítla
  • říjen 2019 – Anička se proti zamítnutí žádosti odvolala
  • prosinec 2019 – VZP ČR zamítla žádost o odvolání
  • únor 2020 – Anička podala žalobu proti rozhodnutí VZP ČR