V ČR je aktuálně Spinraza dostupná pro dětské pacienty na základě dohod mezi zdravotními pojišťovnami, držitelem registrace (Biogen) a poskytovateli zdravotní péče (FN Motol v Praze, FN Brno nebo FN Ostrava).

Přihlíží se k následujícím doporučením Společnosti dětské neurologie (https://www.detskaneurologie.cz/doporucene-postupy).

Doporučení Společnosti dětské neurologie a dohody měly určitý vývoj a postupně se rozšiřovala skupina dětských pacientů se SMA, kterým je Spinraza podávána. Aktuálně by se tak měla léčba dostat ke všem dětským pacientům se SMA bez toho, aby podávali žádost o mimořádnou úhradu.

Léčba první dětské pacientky se SMA byla v ČR zahájena v 12/2017. Aktuálně je léčeno cca 70 dětských pacientů se SMA.

Pacientům se SMA je Spinraza podávána pouze ve FN Motol v Praze, ve FN v Brně a ve FN Ostrava.